Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompaniet

L'ancienne colonie suédoise de S:t Barthélemy et son histoire.

Modérateurs : suede, chager, Modérateurs

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 22 mars 2011 16:35

soit :

Le 31 Juillet 1788, a pourtant été vendue à la direction de l'eau-de-vie de céréales en provenance de Bordeaux.[146] Dans une lettre de la direction de la compagnie adressée à Röhl & Hansen en date du 15 octobre 1791[147], on donne la description d'une cargaison qui fut envoyée à Saint-Barthélemy. Parmi celle-ci se trouvaient un certain nombre de fusils qui à l'origine, à ce qu'on en dit, étaient prévus pour être utilisés lors du commerce d'esclaves mais, comme la guerre était intervenue et qu' "il n'y avait plus de perspective avantageuse à se lancer dans cette entreprise moins sûre", la direction espérait pouvoir les vendre avantageusement dans les Indes occidentales. Cette expédition négrière a donc été empêchée en raison de la guerre avec la Russie.

[147] HoS 158.


des céréales de l'eau-de-vie ?
plutôt "de l'eau-de-vie de céréales", n'est-ce-pas ?
une vodka "légère" si je comprends bien ici... quelle idée d'importer cela de Bordeaux !? à moins que ce ne soient que les céréales qui provenaient de Bordeaux...

Avatar de l’utilisateur
suede
Site Admin
Site Admin
Messages : 12830
Inscription : 12 juil. 2002 18:09
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Sundsvall
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par suede » 22 mars 2011 16:41

Il faut lire "la direction des céréales"

Pour eviter une confusion:

"Le 31 Juillet 1788, a pourtant été vendue de l'eau-de-vie à la direction de céréales en provenance de Bordeaux."

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 22 mars 2011 17:21

"Le 31 Juillet 1788, a pourtant été vendue de l'eau-de-vie à la direction des céréales en provenance de Bordeaux"... pas sûr que ce soit bien plus clair ainsi ! en tous cas j'ai vraiment du mal à comprendre :

j'interprétais "direction" par "direction de la compagnie" et brännvin par "eau-de-vie de céréales" : "Le 31 Juillet 1788, a pourtant été vendue à la direction de la compagnie de l'eau-de-vie de céréales en provenance de Bordeaux"

ce n'est donc pas cela qu'il faut comprendre

la "direction des céréales" n'est tout de même pas une entité, tout comme la "direction de la compagnie" ?

à moins que le sens ne soit "Le 31 Juillet 1788, a pourtant été vendue par la direction de la compagnie de l'eau-de-vie en échange de céréales en provenance de Bordeaux" ?

sinon : "Le 31 Juillet 1788, a pourtant été vendue de l'eau-de-vie en provenance de Bordeaux à la direction des céréales"... je pense que c'est ce que vous vouliez écrire et la "direction des céréales" serait ainsi bien une entité et "l'eau-de-vie en provenance de Bordeaux" correspondrait au "lot de vin de Bordeaux" dont il était question plus haut dans le texte : lot de vin = l'eau de vie (de céréales) !?


ce doit être l'effet du brännvin, étymologiquement du "vin brûlé" mais bizarrement pas à base de raisins (de bordeaux) mais de céréales de je ne sais quelle direction...

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3097
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par JacquesG » 22 mars 2011 18:10

Je maintiens mais je complète : Le 31 etc a pourtant été vendue à la Direction des céréales l'eau-de-vie en provenance de Bx.
Et non de l'eau. Il s'agit donc de l'eau-de-vie (article défini) dont il a déjà été question.
Je comprends que la compagnie a revendu à l'état l'e d v dont elle n'avait pas/plus besoin.

Êtes-vous d'accord ?

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 22 mars 2011 19:03

oui cela va tout à fait dans le sens de ce dernier paragraphe : l'expédition n'ayant pas lieu la compagnie se débarasse comme elle peut des marchandises initialement prévues pour faire la traite : l'eau-de-vie, les-fusils-de-mort...

c'est en fait votre toute première traduction de "brännvin från Bordeaux" par "lot de vin de Bordeaux" dans le 3ème paragraphe qui ne serait pas correcte car "brännvin" ne serait pas du vin mais bien de l'eau-de-vie de céréales... même si on attendait effectivement autre chose d'une commande à Bordeaux, surtout passée par des spécialistes du brännvin !


donc pour ce 4ème et dernier paragraphe :

Le 31 Juillet 1788, a pourtant été vendue à la direction des céréales l'eau-de-vie en provenance de Bordeaux.[146] Dans une lettre de la direction de la compagnie adressée à Röhl & Hansen en date du 15 octobre 1791[147], on donne la description d'une cargaison qui fut envoyée à Saint-Barthélemy. Parmi celle-ci se trouvaient un certain nombre de fusils qui à l'origine, à ce qu'on en dit, étaient prévus pour être utilisés lors du commerce d'esclaves mais, comme la guerre était intervenue et qu' "il n'y avait plus de perspective avantageuse à se lancer dans cette entreprise moins sûre", la direction espérait pouvoir les vendre avantageusement dans les Indes occidentales. Cette expédition négrière a donc été empêchée en raison de la guerre avec la Russie.

[147] HoS 158.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 22 mars 2011 19:46

et au final pour synthèse de vos traductions, merci :wink:

les sources d'Ingegerd Hildebrand proviennent ici exclusivement du fonds "Handel och Sjöfart" (Commerce et Navigation/Marine) des Archives de Suède; mais dans sa première référence ci-dessous ([141]) je ne pense pas qu'on puisse traduire "Instruktioner och koncept" par "Instructions et concepts"... comment traduiriez-vous ici le terme "koncept" ?
9. Tilltänkt slav expedition 1787—1788.
Sedan fartyget Enigheten utrustats för sin resa till S:t Barthélemy, förberedde Västindiska kompaniet en expedition av sensationell art.
Redan den 13 december 1787 avslöts ett kontrakt mellan kompaniets direktion och kapten Søren Møller i Köpenhamn av följande innehåll.[141] Møller skulle svara för försäljningen av en last, som man följande år ämnade sända till Guineakusten. Han skulle där ordna med inköp av negrer samt dessas transport till S:t Barthélemy. I ersättning härför betingade han sig 25 rdr dansk kurant i månaden under resan, 2 rdr i samma mynt för varje slav, som inlastades i Afrika, samt 5% på försäljningsvärdet av de slavar, som han levererade på S:t Barthélemy. Under uppehållet på ön skulle han dessutom lyfta 2 rdr specie om dagen i landgångspenningar samt vid återkomsten med ny last till Göteborg eller Stockholm den kapplake, som kompaniet brukade bestå sina skeppskaptener. Han skulle i Danmark anställa en duglig överstyrman, vilken kompaniet förband sig ersätta med 16 rdr dansk kurant i månaden och 1% i samma mynt av slavarnas värde i Västindien. Detta innebar en mindre ersättning, än om procenten beräknats i det mynt, vari försäljningen väntades ske, nämligen i piastres gourdes. En rdr dansk kurant beräknades nämligen vid denna tid motsvara endast 33 skilling specie,[142] medan en piastre gourde höll sig vid ungefär l rdr specie. I februari eller mars 1788 ville direktionen meddela bestämt, om denna expedition skulle bliva av. Dess kapten borde infinna sig i Stockholm för att ombesörja utrustning och lastning.
I ett brev till Møller av den 15 februari 1788[143] tackade direktionen för hans brev av den 21 och 26 december 1787. Dessa och följande brev från Köpenhamn äro ej bevarade, då serien av utländska, europeiska brev i kompaniets arkiv börjar först med 1793. Direktionen förklarade vidare i denna skrivelse, att man dröjt med att svara, emedan några medlemmar av direktionen varit bortresta, och att man av viss anledning uppskjutit den planerade expeditionen till september månad. Man ämnade även skriva till firman Anderson & Smith angående utrustningen. Nästa brev till Møller är daterat den 19 februari,[144] och direktionen uttalade däri sin tillfredsställelse över att Møller skaffat en skicklig överstyrman. Man tackade också för anvisningen på firman Anderson & Smith såsom kännare av handeln på Guineakusten, och man skulle icke underlåta att besvara det brev man fått från firman i fråga. Något brev från direktionen till Anderson & Smith finns dock icke infört i brevkopieboken.
Den 16 maj 1788 skrev direktionen till Møller,[144] att kaptenen inom 14 dagar borde anträda resan till Stockholm för att börja tillrustningarna. Møller infann sig också i Stockholm och erhöll reseersättning från kompaniet,[145] och han torde därvid enligt direktionens instruktion i senast nämnda brev ha medfört prover på de varor, som voro lämpliga för handeln på Guineakusten, och prisuppgifter på dem. Redan den 16 maj betalte emellertid kompaniet en från Nürnberg införskriven sändning varor, bestående av speglar, målade blecksnusdosor, ordinära rakknivar samt röda och vita nattmössor, och den 20 maj skedde utbetalning för ett parti brännvin från Bordeaux. Först den 29 okt. betaltes 250 gevär, som tillverkats vid Norrtälje faktori för kompaniets räkning.[146] Otvivelaktigt voro samtliga dessa varor avsedda för den planerade expeditionen till Afrika.
Den 31 juli 1788 såldes emellertid till spannmålsdirektionen brännvinet från Bordeaux.[146] I ett brev från kompaniets direktion till Röhl & Hansen av den 15 okt. 1791[147] lämnas beskrivning på en last, som då skickades till S:t Barthélemy. Däri befunno sig ett antal gevär, som sades ursprungligen ha varit avsedda att användas vid negerhandeln, men då kriget kom emellan och "ingen förmånlig utsigt nu är ät inlåta sig i denna mindre säkra entrepris", hoppades, direktionen, att de skulle kunna säljas förmånligt i Västindien. Denna slavexpedition blev alltså inhiberad på grund av kriget med Ryssland.


[141] HoS 191, Instruktioner och koncept.
[142] Kompaniets kassabok, HoS 121, uppslag 10, kreditsidan.
[143] HoS 158.
[144] HoS 158.
[145] Kompaniets journal den 17 juli 1788, HoS 104.
[146] Kompaniets journal, HoS 104.
[147] HoS 158.


9. Expédition d'esclaves planifiée 1787-1788.
Depuis que le navire Enigheten avait été équipé pour son voyage vers Saint-Barthélemy, la Compagnie des Indes Occidentales préparait une expédition au caractère exceptionnel.
Dès le 13 Décembre 1787 un contrat de la teneur suivante était signé entre la direction de la compagnie et le capitaine Søren Møller à Copenhague.[141] Møller, était responsable de la vente d'une cargaison, qu'on avait l'intention d'envoyer à la côte de Guinée l'année suivante. Il était là pour organiser l'achat de nègres et leur transport jusqu'à Saint-Barthélemy. Pour indemnité il s'octroyait 25 riksdales danois courants par mois pendant le voyage, deux riksdales de la même monnaie pour chaque esclave qui sera chargé en Afrique, et 5% sur la valeur de vente des esclaves qui sera prononcée à Saint-Barthélemy. Lors du séjour sur l'île, il devait également toucher deux riksdales spéciés par jour pour frais de quai ainsi que, lors de son retour avec une nouvelle cargaison à Göteborg ou Stockholm, la prime que la compagnie a l'habitude de payer à ses capitaines. Il engagerait au Danemark un homme de barre compétent, que la compagnie s'engageait à payer 16 riksdales danois courants par mois et 1% de la même monnaie de la valeur des esclaves dans les Caraïbes. C'était une rétribution inférieure à ce qu'aurait été ce pourcentage calculé dans la monnaie où les ventes devaient avoir lieu, à savoir en piastres gourdes. Un riksdale danois courant était estimé à ce moment ne représenter que 33 shillings,[142] tandis qu'une piastre gourde se tenait aux environs d'un riksdale spécié. En Février ou Mars 1788 la direction déciderait de manière ferme si cette expédition devait avoir lieu. Son capitaine devant alors se trouver à Stockholm pour parfaire l'équipement et procéder au chargement.
Dans une lettre à Møller du 15 Février 1788[143] la direction le remerciait pour ses lettres des 21 et 26 Décembre 1787. Ces lettres et les suivantes de Copenhague ne sont pas conservées, dans la série des affaires étrangères, car la série des lettres de l'étranger et d'Europe dans les archives de la compagnie, ne commence qu'en 1793. La direction a en outre indiqué dans cette lettre, que l'on a tardé à répondre car certains membres de la Direction étaient en voyage et que, pour certaines raisons, on a repoussé au mois de septembre l'expédition prévue. Il était aussi prévu d'écrire à l'entreprise d'Anderson & Smith concernant l'équipement. La lettre suivante adressée à Møller est datée du 19 Février,[144] et la direction s'y félicite du fait que Møller ait trouvé un homme de barre qualifié. On y remerciait aussi d'avoir indiqué la firme Anderson & Smith comme étant compétente en ce qui concerne le commerce sur les côtes de Guinée, et on ne manquera pas de répondre aux lettres reçues de l'entreprise en question. Cependant aucune lettre de la Direction à Anderson & Smith n'est incluse dans la liasse des copies de lettres.
Le 16 mai 1788 la direction écrivit à Møller[144] que le capitaine devait sous 15 jours faire le voyage de Stockholm pour commencer l'armement. Møller se rendit aussi à Stockholm, ses frais furent remboursés par la compagnie[145] et il a dû alors, selon les instructions de la direction de la compagnie dans la dernière lettre citée, apporter des échantillons des marchandises adaptées au commerce sur les côtes de Guinée, ainsi que des indications sur leur prix. Dès le 16 mai, la compagnie paya cependant un envoi de marchandises commandées de Nuremberg, composées de miroirs, tabatières peintes en fer blanc, rasoirs ordinaires et bonnets de nuit rouges et blancs, et le 20 mai eut lieu un paiement pour de l'eau-de-vie de Bordeaux. Le 29 octobre seulement furent payés 250 fusils fabriqués par la manufacture de Norrtälje pour le compte de la compagnie.[146] Il est hors de doute que l'ensemble de ces marchandises étaient destinées à l'expédition prévue en Afrique.
Le 31 Juillet 1788, a pourtant été vendue à la direction des céréales l'eau-de-vie en provenance de Bordeaux.[146] Dans une lettre de la direction de la compagnie adressée à Röhl & Hansen en date du 15 octobre 1791[147], on donne la description d'une cargaison qui fut envoyée à Saint-Barthélemy. Parmi celle-ci se trouvaient un certain nombre de fusils qui à l'origine, à ce qu'on en dit, étaient prévus pour être utilisés lors du commerce d'esclaves mais, comme la guerre était intervenue et qu' "il n'y avait plus de perspective avantageuse à se lancer dans cette entreprise moins sûre", la direction espérait pouvoir les vendre avantageusement dans les Indes occidentales. Cette expédition négrière a donc été empêchée en raison de la guerre avec la Russie.


[141] HoS 191, Instructions et projets.
[142] Livre de caisse de la Compagnie, HoS 121, colonne 10, page de crédit.
[143] HoS 158.
[144] HoS 158.
[145] Journal de la Compagnie du 17 Juillet 1788, HoS 104.
[146] Journal de la Compagnie, HoS 104.
[147] HoS 158.
Dernière modification par S:t Barthélemysällskapet le 23 mars 2011 14:06, modifié 1 fois.

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3097
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par JacquesG » 23 mars 2011 08:24

"brännvin från Bordeaux" par "lot de vin de Bordeaux" dans le 3ème paragraphe qui ne serait pas correcte
Exact ! J'ai lu un peu vite. Pour moi, Bx est associé à vin !
Mais pourquoi "de céréales". Pourquoi pas de l'eau-de-vie de fruits ?

koncept : en terme de négoce, idée, projet.

Et maintenant, vous me direz où il faut aller...
Il me semble qu'il y a quelques lignes à traduire quelque part.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 23 mars 2011 14:10

j'ai remplacé "concepts" par "projets" :wink:

pour le brännvin, voir ici... c'est quasiment un nom propre qu'on pourrait presque garder tel quel dans la traduction

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 24 mars 2011 19:11

JacquesG a écrit :Et maintenant, vous me direz où il faut aller...
Il me semble qu'il y a quelques lignes à traduire quelque part.
nous pouvons continuer avec cette même thèse universitaire d'Ingegerd Hildebrand, page 95, uniquement le passage en bleu, je ne pense pas que le reste du texte concerne la traite ?
(...) kapitel, hade Liljencrantz emellertid konfererat med vissa Stockholmsköpmän angående vår handel med Västindien, och några av dessa hade företagit den första svenska handelsexpeditionen till S :t Barthélemy. Då just ett par av dessa köpmän sedan kommo att bliva de ledande inom det 1786 upprättade Västindiska kompaniet, synes det troligt, att dessa påverkat Liljencrantz i denna fråga och fått honom att återknyta till sin tidigare ståndpunkt i det levan-tiska förslaget.
De övriga närvarande instämde till alla delar i Liljencrantz' yttrande men begärde, att härtill skulle fogas en del tillägg, innan saken hänsköts till konungens prövning.
Sålunda ansåg man ej, att ett av Rajalin framställt förslag kunde verkställas. Enligt detta skulle till S :t Barthélemy föras ett fartyg med negrer för att där fördelas bland öns fattigare invånare, vilka skulle bliva ansvariga för att de betaltes inom viss tid. Man ansåg, att det var förenat med alltför stora svårigheter att just nu verksställa en dylik expedition. Däremot förtjänade hans förslag att öns innevånare skulle få deltaga i slavhandeln, att beaktas. I den kungliga skrivelse, som den 7 september 1785 utfärdades till Rajalin, heter det härom: "Vele Vi deremot i nåder vara betänkte på utvägar ät för inbyggarne sjelfve bereda något tilfälle ät få deltaga uti negerhandelen, såsom en nödig omständighet til öns upodling och plantationernes utvidgande".[53] Statssekreteraren von Carlsson ansåg, att de av Rajalin begärda 14 kanonerna borde kunna anskaffas, och detsamma var förhållandet med det rekvirerade partiet krut, varför krigskollegium borde få befallning att ombesörja denna leverans. Sedan Vetenskapsakademien utrett, vad slags muddrings-maskin som vore lämpligast att använda vid hamnens uppmudd-ring, borde en dylik utsändas. Då kostnaderna för uppförandet av ett koinmendantshus enligt Rajalins beräkningar skulle uppgå till 8 000 å 9 000 piastres gourdes, överlämnades till konungen att avgöra, huruvida byggandet av detta hus skulle fortsättas enligt Rajalins insända ritning. Av Kungl. Maj :ts skrivelse till Rajalin av den 7 sept. 1785, vari denne underrättades om de beslut, som fattats på grundval av detta betänkande, framgår, att konungen godkänt denna ritning. Beträffande beskattningen ville man ej fatta beslut, förrän man från Sveriges ministrar i Holland och Danmark kunnat erhålla autentiska upplysningar angående de skatter, som utkrävdes på S :t Eustache och S :t Thomas.


[53] Kopia av skrivelsen i SBS 23.
Dernière modification par S:t Barthélemysällskapet le 01 avr. 2011 11:07, modifié 1 fois.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 31 mars 2011 14:25

je m'y colle, en retouchant le résultat du traducteur en ligne google :

Ainsi, il n'a pas été jugé que l'une des propositions faites Rajalin pourrait être exécutée. Il [Rayalin ?] a proposé que, à Saint-Barthélémy un navire avec des nègres, soit réparti entre les habitants pauvres de l'île, qui pourraient être tenu de rembourser dans un certain délai. Il [Liljencrantz ?] a estimé qu'il était associé à des difficultés excessives de travailler actuellement à réaliser une telle expédition. Toutefois, sa suggestion que les habitants de l'île puissent participer à la traite négrière, méritait d'être prise en considération. La lettre royale du 7 Septembre 1785 qui fut délivrée à Rajalin, a stipulé: «Nous ???, dans la miséricorde d'être accordé aux habitants le droit de participer à la traite des nègres, comme un moyen necessaire du développement des cultures et plantations de île.

à vous...
Dernière modification par S:t Barthélemysällskapet le 01 avr. 2011 11:08, modifié 1 fois.

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3097
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par JacquesG » 31 mars 2011 17:55

Bien, je regarde cela samedi !

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3097
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par JacquesG » 05 avr. 2011 08:37

Bon, c'est mardi !

....faites par Rajalin...
Selon celle-ci, un navire devait appareiller pour SB avec des nègres afin de les répartir entre les habitants pauvres de l'île, charge à eux de les payer dans un certain délai. On considéra qu'il était bien trop difficile actuellement de mettre sur pied une expédition dans les règles. Par contre, sa proposition que les habitants de l'île participent à la traite, méritait d'être prise en considération. Dans la lettre royale qui fut adressée à Rajalin le 7 septembre 1785, on peut lire à ce sujet : "...".

"..." : vous me laissez un peu de temps pour comprendre cela...?

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 05 avr. 2011 09:38

pas de problème :wink:

si cela peut aider, p. 92 et p. 141 de cet ouvrage la dernière partie de cette même phrase est reprise :
p.92

Innevånarna borde dessutom beredas tillfälle att deltaga i slavhandeln, såsom varande "en nödvändig omständighet till öns upodling och plantationers utvidgande"
p.141

I det memorial, som Liljencrantz senare utarbetade på grundval av bl. a. Bérards beskrivning och som föredrogs i rådet den 30 aug. 1784, förbigicks dock detta förslag, men ett år senare, vid rådets sammanträde den 15 aug. 1785, sedan även Rajalin föreslagit, att man skulle bedriva slavhandel, tillrådde Liljencrantz, att öns innevånare skulle beredas tillfälle att deltaga i slavhandeln, såsom varande "en nödvändig omständighet till öns upodling och plantationers utvidgande"
et de même on la retrouve intégralement citée chez Skytte (Det kungliga svenska slaveriet, 1986) p. 36-37 :
Kungen tänker på saken i två veckor. Sedan skriver han den 7 september 1785 ett brev till kommendanten Solomon Mauritz von Rajalin på S:t Barthelemy.
Kungen klargör här sin inställning. Å ena sidan: av vissa rent praktiska skäl kan man inte just nu genomföra den föreslagna slavexpeditionen till Afrika. Å andra sidan: han är dock i princip positivt sinnad och han tänker fortfarande på saken.
Jag citerar ordagrant.
"Wi finner sådana svårigheter wid detta förslag möta, ät werkställigheten däraf för det innevarande icke kan äga rum; utan wele wi i nåder däremot ware betänkte på utwägar att för inbyggarne själfve bereda något tillfälle ät få deltaga uti Negerhandelen, såsom en nödig omständighet till öns uppodling och plantationens utwidgande."
Det är således helt klart: nu är det bara en fråga om tid.
Kungen vill satsa på Negerhandeln - men han avvaktar det rätta tillfället.
Dernière modification par S:t Barthélemysällskapet le 05 avr. 2011 15:02, modifié 2 fois.


Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3097
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par JacquesG » 05 avr. 2011 11:58

Oui, ça va m’aider. Le manuscrit, pas trop...

Répondre

Revenir à « Saint Barthélemy »