För att kontakta mig

Om du ha en fråga, den beste är att skriva på min FORUM. Dina frågor kan interessera fler folk och du kan få en svar snabbare. Glömma inte att skriva ett bra titel till din meddelande (inte "frågor om Sverige" till exempel)
Specielt om du har frågor om :

Sverige : turism, samhälle, kultur, tradition...
Scandinavia
Annan land


To contact me please send a mp to user Suede in the forum.
Pour me contacter, envoyez un message au membre Suede sur le forum
forum