Suède Schweden Sverige Sweden

Örnsköldsvik i Våren - Gullvik och frost havet

© François Lambert, 1999-2005 sett: 18944 - Röster: 504
Bildlista
<---- Lofoten et Västerålen  <- ->  Älvar, kanaler och Klong i Bangkok----> Rösta för bilden? klicka här.

Örnsköldsvik i Våren - Gullvik och frost havet

Örnsköldsvik i Våren - Gullvik och frost havet

rätta mig !!! - Vill du rätta texten ? Klicka här!
I sommaren finns det en camping och en badplats i Gullvik men i vintern snön är på stranden och havet är fryst.
texte/traduction/Translation/Oversättning : François LambertDiskutera om resor i forumet


photo recommandée par :
voir aussi : Höga-Kusten leden
voir aussi : Pictures gamla stan